Středohorské novinky

Rodinné vinařství Mikulenkovi, Velké Žernoseky

Slovo vinaře ….

…hospodaříme na 6 ha půdy a své práce si vážíme. Jsme hrdí na to, že nám půda dává obživu a tak i možnost vám její plody, v podobě vína, nabídnout.

Nabízíme degustace, posezení, prohlídky vinohradu …..